Adatkezelési szabályzatunk frissítése, GDPR megfelelése folyamatban van.

Az Ön (továbbiakban felhasználó) által a weboldal használata során megadott és egyéb módon az üzemeltető gondozásába került személyes adatok kezelése tekintetében az üzemeltető maradéktalanul betartja az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény és az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről szóló 226/2003. (XII. 13.) kormányrendelet, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, és a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseit és előírásait.
Az üzemeltető ennek megfelelően a felhasználó adatait kizárólag abban a körben kezeli, amelyhez a felhasználó hozzájárulását adta. Az üzemeltető a tudomására jutott személyes adatokat nem teszi a felhasználó kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül harmadik személy számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés esetét, illetve amikor a személyes adat megadása kifejezetten a weboldalon való nyilvános közzététel céljából történt (például hozzászólás vagy hirdetés).

A felhasználó a honlap használatával elfogadja, hogy automatikusan generálódó információkat is szolgáltasson az üzemeltető részére (látogató IP címe, domain neve, látogatás időpontja, megtekintett oldalak, használt böngészőprogram). Ezen adatokat kizárólag elemzésre, a statisztikai információk nyomon követésére használjuk fel.

A felhasználó a honlap használatával, illetve regisztrációval, egyes személyes adatainak megadásával önkéntesen hozzájárul az üzemeletető általi adatkezeléshez, valamint azok statisztikai és marketingcélokra való felhasználásához.
Az üzemeltetőnek az alábbi esetekben jogában áll azonnali hatállyal megszüntetni a szolgáltatást, illetve kizárni a felhasználót, valamint megtenni a szükséges jogi intézkedéseket a felhasználó által okozott kár megtérítése, továbbá a lenti magatartásokat megvalósító személy jogi úton történő felelősségre vonása érdekében az alábbi esetekben:
  1. Amennyiben az üzemeltető tudomást szerez arról, hogy egy felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy más a jogszabályokat sértő módon adott meg adatokat a weboldalon.
  2. Amennyiben az üzemeltető tudomást szerez arról, hogy egy felhasználó jogosulatlanul adta meg más személyes adatait a weboldalon.
  3. Amennyiben az üzemeltető tudomást szerez arról, hogy egy felhasználó a weboldalon nyilvánosan hozzáférhető, illetve jogellenesen megszerzett személyes vagy annak nem minősülő adatokat harmadik személyes jogait vagy más jogszabályt sértő módon használja.
  4. Amennyiben az üzemeltető tudomást szerez arról, hogy egy felhasználó a jelen adatvédelmi szabályokat megszegte, illetve a weboldal használata során kárt okozott.
Az üzemeltető a fenti esetekben és a felhasználó egyéb jogsértő magatartása esetén kötelezhető arra, hogy minden tőle telhető segítséget megadjon az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása és felelősségre vonása céljából.
Az adatok kezelője: ashrak.hu